Sıhhi Tesisat Sistemleri

Yaşanabilir yapılarda mekanik tesisatın baş aktörlerinden biri de kuşkusuz sıhhi tesisattır. Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkartılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırdı. Aynı şekilde kullanılan malzemeler de değişiklik gösterdi.

Suyun taşınması konusu, insan sağlığı ile doğrudan doğruya ilgili olduğu için temiz su tesisatında kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

Örneğin yakın zamana kadar kullanılan pik borular zamanla aşınan ve paslanan bir yapıya sahip olduğu için artık üst yapı tesisatında tercih ediliyor. Asbest çimento borular da yine sağlığı tehdit eden kanserojen yapısından dolayı yerini yeni nesil plastik borulara bıraktı.

İstenen su kalitesinin tesisat hammaddesinin özellikleriyle, suyun yapısıyla, montaj özellikleriyle ve işlet şartlarıyla bir bütün olarak sağlanması gerekir.

İnsanların yaşam alanlarında sağlıklı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir şekilde yaşaması ve çağdaş yapılara sahip olunması için her noktada özenli bir yaklaşım ve belirli standartların olması gerekir. Yapıların projelendirilmesinden konumlandırılmasına, başlangıcından tamamlanmasına kadar her adımda planlı olunmalıdır. Her yapıda, her sitem aynı şekilde uygulanamaz. Bir ofis binası ile bir otel binasını aynı sistem planı ile düşünülemez. Bunların etüdünün iyi yapılması gerekir.

Yapılarda bütün sistemlerin ön analizi yapılmalıdır ve en doğru sistem planı uygulanmalıdır.

Bir yapının tesisat projesi, mekanik düşünen bir akıl ile mimari düşünen bir aklın ortak planlanması ile daha başarılı olacaktır. Boruların taşınması, geçiş yerleri ve cihaz yerleşimleri konularında, başlangıçta alınacak doğru kararlar önem taşımaktadır.

Bununla birlikte kabul edilebilir bir tesisat ömrü için su basıncı, izolasyon, dayanıklılık vb. kriterlerde dikkat edilerek uygun boru ve donatım malzemelerin seçilmesi gerekir.

Yaşam kalitesi bina içerisindeki su tesisatı, atık su sistemleri, elektrik tesisatı vb. birçok mekanik işle bütünleşiktir.

Sıhhi tesisat sistemleriyle suyla buluşmak için kullanılan en uçtaki tesisat elemanı su armatürleridir. Yapılarda boru sistemiyle taşınan suyun kullanım yerinde kullanımı, kontrolü su armatürleri ile yapılır. Su armatürlerinin hijyenik olmaları, uzun ömürlü olmaları, bakım ve tamirat gereksinimini azaltır ve yaşam konforuna destek olur.

Yapılarda kullanılan sıhhi tesisat ürünlerinin seçimleri kritik önem taşır. Tek tek ürün olarak değil, sistem çözümü olarak beklentileri karşılamak bina inşaatının genel performansıdır. Üstelik sadece güvenlik anlamında değil, binada kullanılan ürünlerin uzun ömürlü olması, bakım ve tamirat gereksinimini azaltır ve yaşam konforuna destek verir.  

Sıhhi tesisat devrelerinde, temiz suyu kullanım noktalarına ulaştırmanın yanı sıra kullanılmış olan atık suyunda uzaklaştırılması önem arz etmektedir. Bu atık suyun sistemden uzaklaştırılmasında doğru bağlantının sağlanması, temiz su ile karışmaması insan sağlığı açısından önemli bir noktadır.

Sıhhi Tesisat Ürünlerinde Neler Vardır?

Banyo Armatürleri, bataryaları

Lavabo Armatürleri, bataryaları

Mutfak Armatürleri, bataryaları

Ankastre banyo, lavabo ve mutfak armatürleri, bataryalar

Musluklar

Çamaşır Muslukları

Ara Musluklar, Taharet Muslukları

Ankastre Musluklar

Ankastre Ara Musluklar

Bahçe Muslukları

Termostatik Teknolojili Armatürler, Bataryalar

Fotoselli, Elektronik Kontrollü Bataryalar, Armatürler

Pisuvar Muslukları

Elektronik Pisuvar Muslukları

Küresel Baslar

Duş Sistemleri, duş takımları,

El ve Tepe duşları,

Lavabo ve Evye Sifonları

her türlü wc, banyo, mutfak arızalarının giderilmesi her türlü alt yapı üst yapı işlerinizde ÜÇEL MEKANİK VE HAVALANDIRMA olarak hizmetinizdeyiz.