Sulu Filtre Sistemleri

Sulu filtre restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gereken havalandırma sistemleridir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu sistem filtre ünitesi yemek kokuları (ızgara, balık, duman vb. kokular) dumanlı hava, zehirli hava, air tozların ortama yayılıp kötü hava solunmasını engeller. Kötü koku yayılmadan içine çekip ayrıştırarak ortamdaki kişilerin temiz hava solumasını sağlar.
Sulu filtre çalışma şekli kirli havayı su ile çökertme olarak özetlenebilir. Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur. Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Sulu filtre pide ve ekmek fırınlarında, alışveriş merkezinde, barlarda, otel, konut, kafe gibi alanlarda faaliyet gösterir. Duman içerisindeki kül, toz ve partikülleri tuttuğu için çevreyi temiz tutar. Karbondioksit oranını düzenlediği için havayı %91 gibi büyük bir oranda temiz tutar.

 Sulu sistem filtrelerinin verimli ve doğru bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması yani doğru dizayn sağlanmalıdır, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır. Aksi takdirde sulu baca filtresi sistemi verimsiz çalışacaktır. Havalandırma sistemlerinin sulu filtreleri ile restoran, bar, otel ve daha birçok yerde kötü kokuya yer yok.